Musholla RAPI Online

http://mushollarapi.blogspot.com/
Ash Shalatu Khairun Minan Naum Ash Shalatu Khairun Minan Naum” Bisa dipastikan setiap menjelang fajar kita mendengar salah satu penggalan lafal kumandang adzan subuh yang syahdu dan merdu ini. Sayangnya, kebanyakan dari kita tidak segera beranjak bangun untuk menjawab panggilan atau seruan itu. Akan tetapi malah terus melanjutkkan nyenyaknya tidur dengan dibuai mimpi, sambil mengeratkan selimut...
Imam Syafi'i RA berkata, "Sungguh aku mengambil berkah dari Abi Hanifah, aku mendatangi kuburannya setiap hari, jika aku mempunyai hajat maka aku shalat dua rakaat, lalu aku meminta pada Allah agar dikabulkan hajatku di kuburannya, maka tak lama dari itu Allah mengabulkan hajatku. (Tarikh Baghdad karya Imam al-Hafidh al-Baghdadi 1/123) Al-Hasan bin Ibrahim al-Khallal salah seorang imam Madzhab Ha...
Ketika Amirul Mukminin Umar bin Al-Khatthab RA akan meninggal dunia, ia berkata kepada putranya Abdullah, “Pergilah datangi Ummul Mukminin Aisyah RA, lalu katakanlah kepadanya, ‘Umar menyampaikan salam kepadamu’ dan jangan kau katakan Amirul Mukminin, sebab aku pada hari ini bukan lagi Amirul Mukminin. Katakanlah kepadanya, ‘Umar bin Al-Khatthab meminta izin dikuburkan bersama kedua saha...
Suatu ketika Abu Ja'far, 'Abdullah bin Manshur, seorang khalifah, sedang duduk-duduk di salah satu kubah kota al-Manshur di 'Iraq. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki yang sedang sedih dan bolak-balik ke sana- kemari di sepanjang jalan. Lalu dia mengirimkan utusan untuk menemuinya dan menanyakan kondisinya.Maka orang tersebut menceritakan bahwa pernah suatu hari dia pergi berbisnis dan mendapa...
Syekh Abdul Qadir Al-Jilany pada penutup Surah Al-Fatihah dalam Tafsir Al-Jilany mengatakan:“Wahai para pengikut Muhammad yang selalu menuju pengesaan Dzat, semoga Allah memudahkan urusanmu, hendaklah engkau merenungkan tujuh samudera yang meliputi tujuh ayat yang diulang-ulang dalam Al-Qur`an Al-Azhim yang merupakan cabang dari tujuh sifat Dzat Ilahi yang setara dengan tujuh lapis langit dan t...
Cerita ini berasal dari dari Harun ibn ‘Abdillah, seorang ulama ahli hadits yang juga pedagang kain di kota Baghdad “Suatu hari,” Harun ibn ‘Abdillah berkisah, “Saat malam beranjak larut, pintu rumahku di ketuk”. “Siapa..?”, tanyaku. “Ahmad”, jawab orang diluar pelan. “Ahmad yang mana..?” tanyaku makin penasaran. “Ibn Hanbal”, jawabnya pelan. Subhanallah, itu guruku..!,...
Diantara kebiasaan kaum muslimin pada malam Nisfu Sya'ban adalah melakukan salat pada tengah malam dan datang ke pekuburan untuk memintakan maghfirah bagi para leluhur yang telah meninggal dunia.Kebiasaan seperti ini adalah berdasar dari amal perbuatan atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Antara lain ada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Musnadnya dari Sayidah Aisyah RA, yang artinya kur...
Sebagian dari orang-orang yang mengaku ahli ilmu telah menganggap ingkar perbuatan tersebut, menuduh orang-orang yang melakukannya telah berbuat bid'ah dan melakukan penyimpangan terhadap agama karena doa takdir dianggap ada kesalahan ilmiah yaitu meminta penghapusan dan penetapan dari Ummul Kitab. Padahal kedua hal tersebut tidak ada tempat bagi penggantian dan perubahan. Tanggapan mereka ini ku...
Rasa benci atau rasa tidak suka kepada orang lain merupakan sesuatu hal yang biasa dimiliki oleh setiap manusia. Dari sekian banyak orang yang ada di sekitar seorang manusia pasti ada orang yang tidak disukainya. Jumlah orang yang tidak disukai bisa banyak dan bisa juga sedikit. Orang yang merasa benci pada sebagian besar orang di sekelilingnya menandakan ada sesuatu yang salah. Orang yang hebat a...
Allah SWT Berfirman, “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan dalam kerahasiaan.” (Q.s. A-A’raf. 55). “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. “(Q.s. Al-Mu’min: 60). Rasulullah SAW telah bersabda, “Doa adalah inti ibadat.”(H.r. Tirmidzi, dari Anas bin Malik). Sahl bin Abdullah menuturkan, “Allah SWT menciptakan makhluk dan berfirman, ‘Percayakanlah ra...
Suatu ketika, datang salah seorang dari golongan musyrikin Yamaamah yang bernama Tsmaamah bin Atsal ke Madinah al-Munawwarah dengan membawa pedangnya untuk membunuh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah, ia bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khaththab radhiallahu anhu. “Apa yang membawamu datang ke Madinah sedangkan engkau adalah seorang musyrik?” Tanya Sayydina Umar....
Kita merenungi hadits rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dimana ketika beliau di Madinah Al Munawwarah didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan Anshar dan berkata, “wahai Rasulullah, onta merah kami mengamuk dengan sangat beringasnya”.Onta merah adalah onta yang terbesar di Madinah Al Munawwarah. Maka rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata : “bawa aku padanya”.Kemudi...
Cahaya Allah subhanahu wata’ala yang menerangi kita dengan rahmat-Nya, gelombang rahmat-Nya terus mencari tempat-tempat yang pantas dijadikan tempat untuk bergabung, seperti gelombang-gelombang yang muncul, banjir, atau tsunami kesemuanya mengarah ke tempat yang lebih rendah, maka majelis-majelis dzikir dan majelis-majelis ta’lim itu adalah tempat mengarahnya para malaikat pembawa rahmat, namu...
Ketika tiba di Madinah dalam perjalanan hijrah yang menegangkan dan melelahkan, bangunan pertama yang hendak didirikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah masjid. Karena itu, beliau mengerahkan para sahabat untuk bekerja, bahu membahu dalam menyelesaikan pembangunan masjid ini. Meskipun semua sahabat turut serta dalam bergotong royong, sebagai pemimpin, Rasulullah saw tidak hanya member...
Sufyan Ats-Tsauri radiyallau’anhu, bercerita: Suatu hari ketika sedang berthawaf mengelilingi Ka’bah, aku melihat seorang laki-laki yang membangkitkan rasa ingin tahu dibenakku. Kuperhatikan dengan seksama, laki-laki itu selalu membaca shalawat disetiap langkah kakinya. Aku betul-betul takjub dan terheran-heran melihat dirinya. Perlahan kudekati beliau seraya bertanya: “Mengapa anda tidak be...
Rasul SAW bersabda sebagaimana ucapan Sayyidatuna Aisyah radiyallahu anha bahwa Rasul kemudian bersabda “khudzuu minal amal ma tuthiqun” ambillah dari amal pahala itu semampu kalian. Bila mampu 1 bulan penuh berpuasa di bulan sya’ban, berpuasalah. Bila tidak mampu ambillah semampunya, 1 hari, 2 hari, berapa pun semampunya ambillah semampunya hal – hal yang sunnah hingga usia kita dan jasad...
© 2016 - blog-indonesia.com