Mutiara Zuhud Letakkan dunia pada tanganmu dan akhirat pada hatimu

http://mutiarazuhud.wordpress.com
Kami sampaikan tanpa cinta dunia
Islam nusantara mempunyai kekhasan tersendiri Ada yang berpendapat bahwa kami tidak mengetahui kaidah bahasa kalau mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara atau ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah Apa yang kita pahami dengan Salak Pondoh, Salak Bali, Nanas Palembang, Nanas Subang, Jeruk Medan, Jeruk Pontianak,...
Mereka keras dan kasar karena kurang mendalami ilmu balaghah Lihatlah gambar pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com /2015/06/mengapa-mereka-keras-dan-kasar. jpg Mereka tampak telah memperlihatkan diri mereka termasuk orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah penduduk Najed dari Bani Tamim yakni orang-orang yang menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham) yang dis...
Gunakan istilah Islam Nusantara untuk tegakkan Ukhuwah Islamiyah dan kenali Islam sempalan Marilah kita luruskan dan jangan sampai istilah atau labelisasi Islam Nusantara disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin membenarkan dan menyebarluaskan pemahaman mereka yang tidak sesuai dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan ahlu...
Akhlak dan perilaku dipengaruhi metode pemahaman dan istinbath Akhlak, perangai atau tabiat seorang muslim yang mendorong perilaku baik ucapan maupun perbuatan, lisan maupun tulisan dipengaruhi metode pemahaman dan istinbath (menetapkan hukum perkara) berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah Akhlak yang buruk yang dipertunjukan seorang yang mengaku muslim seperti radikalisme dan terorisme tentu bukan...
Marilah kita kembali menegakkan Islam Nusantara Berbagai tanggapan, kritikan, protes dan bahkan tuduhan dan fitnah berdasarkan prasangka buruk terhadap tulisan kami sebelumnya tentang dukungan terhadap Islam Nusantara yang dipublikasikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/ 06/22/islam-nusantara/ Tulisan tersebut hanyalah untuk mengingatkan sebaiknya janganlah ”kembali kepada Al Qur’an...
Tawasul umat Islam dengan sesuatu yang dicintai Allah Salah seorang mengingatkan kami bahwa selama bulan Ramadhan, janganlah menebarkan rasa kebencian terhadap firqah Wahabi. Berulang kali kami sampaikan bahwa kami bukanlah membenci ataupun dengki terhadap firqah wahabi atau mereka namakan sebagai salafi namun kami sedih dan berduka sedalam-dalamnya melihat kenyataan bahwa mereka adalah korban has...
Firqah korban hasutan Berikut salah satu contoh tokoh panutan mereka yang menyeru ke pintu jahannam yakni menyeru umat Islam untuk menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham) sebagaimana yang mereka publikasikan pada http://mutiarasunnahpringsewu.com/archiv es/300 ***** awal kutipan ****** Jangan ikuti kebanyakan orang, Karena banyak itu bukan tanda kebenaran… Jang...
Tidak beda antara mengkafirkan dengan menjelaskan tentang kekafiran Ada salah seorang dari mereka yang merasa sebagai salafi menyatakan pendapat bahwa mereka sering dituduh sebagai wahabi yang suka mengkafirkan muslim lainnya adalah akibat rasa benci dan dengki di hati sehingga tidak dapat membedakan antara mengkafirkan dengan “menjelaskan tentang kekafiran” sebagaimana gambar di atas. Tidak a...
Kekacauan yang disebabkan mereka mendalami ilmu agama secara otodidak Negara kita sebaiknya mencontoh negara tetangga Malaysia dalam upaya mencegah kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka yang memahami Al Qur’an dan As Sunnah bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal pikiran mereka sendiri Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia membenarkan apa dilakukan Majlis Agama...
Jikalau menemukan pertentangan maka yang keliru pemahamannya Kalau boleh kami sarankan, sebaiknya janganlah mengambil pendapat atau ilmu agama dari ulama dlaif yakni orang-orang yang kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal pikiran mereka sendiri sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.
Kekerasan radikal Al Qaeda maupun ISIS karena mereka tidak mentaati ulil amri sebenarnya Gerakan atau kelompok kaum muslim (Jama’ah minal muslimin) yang dikenal dengan Islamic State of Irak and Syria (ISIS) atau Daulah Islamiyah Iraq dan Syam yang saat ini dideklarasikan dan dipimpin oleh Abu Bakar Al Baghdadi adalah berasal dari rahim Al-Qaeda di bawah pimpinan Ayman al-Zawahiri (pengganti Osa...
Pandangan MUI Jakarta Utara menunjukkan adanya firqah yang akan menimbulkan kekacauan di NKRI Ada dari mereka menanggapi keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia yang memutuskan aliran Wahabi tidak sesuai untuk diamalkan di negara Malaysia, dengan menyampaikan link sebuah tulisan berjudul “Fatwa MUI tentang Salafi” pada http://www.facebook.com/permalink.php?st ory_fbid=455514617873445&id=3552...
Upaya penyesatan dengan ajakan untuk mengikuti ulama kalangan otodidak Firman Allah Ta’ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (QS Al Maaidah [5]: 82) Kaum Yahudi telah berhasil menyesatkan kaum Nasrani Kaum Nasrani berkeyakinan bahwa mereka merasa mengikuti agama yang dibawa Nabi Isa ‘Alaihi S...
Fitnah seputar kuburan Hal yang perlu kita ketahui bahwa Rasulullah tidak pernah sekalipun memerintahkan meratakan dalam makna majaz (makna kiasan) yang maksudnya adalah menghancurkan kuburan umat Islam. Mereka menyebarluaskan fitnah bahwa Rasulullah pernah memerintahkan menghancurkan kuburan umat Islam karena salah memahami riwayat seperti berikut Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam pernah b...
Mereka yang mengkafirkan umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka Khawarij adalah orang-orang yang menyalahkan umat Islam yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka Oleh karena mereka salah memahami Al Qur’an dan As Sunnah serta pendapat (perkataan) ulama salaf (ulama terdahulu) sehingga mengkafirkan umat Islam yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka dan berujung menghalalkan darah a...
Waspada upaya memecah belah rakyat Indonesia Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Sulsitio Pudjo menampik isu terkait dengan adanya upaya pembakaran Masjid Daarut Tauhiid Bandung oleh pihak tertentu. “Bukan bakar masjid,” ujar Pudjo kepada wartawan, Senin, 11 Mei 2015. Sebagaimana yang diberitakan pada http://www.tempo.co/read/news/2015/05/11 /058665441/Masji...
© 2015 - blog-indonesia.com