ILMU FIQIH ISLAM

http://belajar-fiqih.blogspot.com/
Sholat sunnah idul adha merupakan sholat sunat yang dikerjakan pada hari raya idul adha atau hari raya qurban, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hukum shalat idul adha adalah sunat muakkad menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, artinya sholat sunnat yang sangat dianjurkan pengerjaannya, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran Surat Al Kautsar ayat 2 : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَا...
Mungkin sebagian sahabat ada yang bertanya, apakah ada dalil tentang qurban yang menjadi landasan disunatkannya hukum qurban ? Jelas ada. Banyak sekali hadits tentang qurban maupun ayat tentang qurban yang menjadi dalil qurban. Tentunya dengan mengetahui dalil qurban ini akan membuat rasa tenang dalam bathin kita dalam beribadah karena ibadah kita sesuai atau ada contohnya dari Rosul maupun...
Bagaimanakah hukum qurban pada idul adha dalam Islam ?  Mayoritas para ulama fiqih dari mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki menyatakan bahwa qurban itu hukumnya sunnat muakkad dan tidak diperkenankan (makruh) untuk meninggalkannya bagi orang yang punya harta berlebih. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Ukuran mampu berqurban, hakikatnya sama dengan ukuran...
Pengertian qurban menurut istilah bahasa Arab adalah dekat. Sedangkan pengertian qurban menurut istilah adalah pemotongan hewan ternak pada hari idul adha dan hari tasyriq dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah qurban disebut juga “udzhiyah” artinya hewan yang disembelih sebagai qurban. Orang yang dikenai berqurban adalah yang sedang menunaikan ibadah haji atau pun tidak.
Yang Saya maksud puasa idul adha disini adalah puasa sunat yang dilaksanakan sebelum hari raya idul adha, yakni sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan dan berapa hari kita disunatkan puasa sebelum hari raya idul adha ? Lalu apa nama puasa tersebut ? Mari kita simak penjelasannya. Puasa di bulan Dzulhijjah hukumnya sunnah yaitu pada 9 hari pertama. Waktu pelaksanaannya yakni sejak tanggal 1 sampai..
Qurban memiliki beberapa syarat yang membuat qurban tidak sah, kecuali jika telah memenuhi persyaratan tersebut. Diantara syarat hewan qurban diantaranya : Hewan yang diqurbankan adalah binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing dan domba. Telah sampai usianya dengan usia yang dituntut syari’at yakni berusia setengah tahun untuk domba. Untuk unta jika telah sempurna usia lima tahun, untuk...
Hukum membaca doa niat puasa bulan Ramadhan Sebelum Saya tuliskan bagaimana lafadz atau tulisan Arab dari bacaan niat puasa, maka perlu diketahui dahulu bagaimana hukumnya niat puasa Ramadhan dan hukum membaca niat puasa Ramadhan. Hal ini penting diketahui untuk membedakan antara keduanya, karena hukum berniat dan hukum membaca niat itu berlainan. Seperti kita ketahui bahwa berniat puasa di...
Cara sholat tasbih, sebenarnya sama prakteknya dengan mengerjakan sholat sunat pada umumnya. Yang jadi perbedaan bisa dilihat dari nama sholatnya itu sendiri yaitu pembacaan lafadz tasbih pada bagian-bagian tertentu dalam sholat yang jumlahnya mencapai 300 kali. Hukum sholat  tasbih Mayoritas ulama fiqih dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa shalat tasbih ini sunat dikerjakan. Sedangkan mazhab...
Salah satu syarat dalam melakukan shalat adalah suci dari najis yang tidak dimaafkan, maksudnya najis tersebut jika menempel pada tubuh/pakaian/tempat shalat kita dan terbawa shalat, maka shalatnya belum sah dan harus diulang kembali. Berikut ini beberapa najis yang termasuk dalam kategori najis yang tidak dimaafkan. Arak Maksudnya adalah segala sesuatu yang memabukkan walaupun bahannya terbuat.
Sebetulnya tidak ada keharusan dalam membaca surat tertentu setelah membaca fatihah pada shalat fardu maupun sunat. Kita bebas memilih surat apa saja yang telah kita hafal, karena hukum membaca surat pendek setelah membaca fatihah adalah sunat. Adapun jika ada keterangan, baik hadits maupun ijma para ulama fiqih, maka akan lebih baik diamalkan sebagai keutamaan, bukan keharusan. Berikut ini Saya.
Bacaan sholat dhuha hampir sama dengan bacaan sholat sunat lainnya. Hanya bacaan niat, surat pendek yang dibaca serta doa setelah shalat yang agak berbeda. Sementara bacaan dan gerakan shalat pada umumnya sama saja. Bacaan niat sholat dhuha اُصَلِّيْ سُنَّةَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ ...
Salah satu shalat sunat yang pelaksanaanya disunatkan dilakukan secara berjamaah adalah shalat tarawih. Jika ditilik dari asal kata, arti shalat tarawih adalah pendinginan atau penyegaran. Pendinginan dari apa ? Para sahabat jika melaksanakan shalat tarawih, selalu melamakan berdiri ketika shalatnya dengan memperbanyak membaca Al Quran disertai khusyu dan menghadirkan maknanya. Agar energi pulih..
Syarat wajib puasa Ramadhan adalah : Islam atau pernah memeluk Islam, sehingga wajib juga berpuasa bagi orang yang murtad, walaupun puasanya tidak sah. Taklif artinya berakal dan balig, maka tidak wajib puasa bagi anak kecil, orang gila, pingsan dan yang mabuk. Namun wajib mengqodo puasa bagi mereka yang pingsan dan mabuk. Kuat berpuasa, maka tidak wajib berpuasa bagi mereka...
Adapun syarat sah puasa,  baik puasa fardu maupun sunat adalah : Islam,  maka tidak sah jika ada orang kafir atau murtad berpuasa. Berakal,  maka tidak sah jika orang gila atau anak kecil yang belum baligh berpuasa. Suci dari haid,  nifas dan tidak sedang melahirkan. Haram bagi yang haid dan nifas, menahan dari hal yang membatalkan puasa sambil niat puasa, jika tak ada niat seperti itu mak...
Ada 5 perkara yang mewajibkan puasa Ramadhan, yakni : Sempurnanya bulan Sya’ban selama 30 hari berdasarkan ru'yat. Melihat hilal bulan Ramadhan pada malam hari. Hal ini berlaku bagi mereka/individu yang merasa melihat hilal, walaupun dia sendiri mempunyai sifat fasiq atau kurang adil. Meyakini seseorang yang melihat bulan. Hal ini berlaku bagi mereka yang tidak melihat bulan, namun ad...
Ada beberapa hal yang bisa merusak atau membatalkan puasa kita. Ini dia diantaranya : Murtad atau keluar dari agama Islam kembali kepada kekafiran Keluar haid Keluar nifas. Disunatkan bagi yang haid dan nifas, menahan diri dari makan minum jika haid atau nifasnya sudah berhenti di siang hari. Gila walaupun hanya sebentar Melahirkan Pingsan Mabok yang disengaja Disyaratkan untuk yang...
© 2015 - blog-indonesia.com