Islam di Dadaku

http://smp3lembang.blogspot.com/
Risalah Islam yang Lurus
Diringkas oleh Abu Malik Adnan Al-Maqthori  Beliau adalah Muqbil bin Hadi bin Muqbil bin Qanidah Al-Hamadani Al-Wadi’i Al-Khallaaly dari kabilah Aalu Rasyid dan di timur Sha’dah dari lembah Dammaj. Pada permulaan mencari ilmu, beliau belajar pada sebuah jami’ Al-Hadi dan tak ada seorangpun pada waktu itu yang membantunya dalam thalabul ilmi. Selang beberapa waktu beliau pergi menuju Al-...
sebagaimana dalam artikel Awas Musik Haram Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan: Kepada Yang Mulia Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Mufti Besar Kerajaan Arab Saudi dan Ketua Lembaga Ulama Besar serta Komisi Tetap Penelitian Ilmiyah dan Fatwa Yang terhormat Syaikh Abdull Aziz bin Baz Rahimahullah Assalamu’alaikum Warrohmatullahi Wabar...
Asy Syaikh Muhammad Nashirudin Al Albani  Pertanyaan:  Apa yang harus kita lakukan untuk dapat menafsirkan Al-Qur’an ? Jawaban:  Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menurunkan Al-Qur’an ke dalam hati Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam agar beliau mengeluarkan manusia dari kekufuran dan kejahilan yang penuh dengan kegelapan menuju cahaya Islam. Allah Ta’ala berfirman dalam Al-Qur...
Al Ustadz Ahmad Hamdani Ibnu Muslim  Sesungguhnya memahami Kalamullah adalah cita-cita yang paling mulia dan taqarrub (pendekatan diri kepada Allah) yang paling agung. Amalan ini telah dilakukan shahabat, tabi’in dan murid-murid mereka yang menerima dan mendengar langsung dari guru-guru mereka. Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya yang mengikuti jejak mereka hingga hari kiamat. Ti...
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al WushobyDefinisi Bid’ahBid’ah yaitu setiap keyakinan, amalan atau lafadz yang diada-adakan setelah wafatnya Nabi Muhammad Sholallahu ‘Alaihi Wa Sallam dengan niat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan baik dari Kitab, Sunnah maupun dari pendahulu yang sholeh.Jenis Bid’ah ada lima. Semuanya sesat dan...
Al Ustadz Qomar SuaidiKata ibadah tentu sangat akrab bagi kaum muslimin. Ibadah merupakan aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Bahkan tujuan diciptakannya manusia dan jin oleh Allah Subhanahu Wata’ala tiada lain hanya untuk beribadah kepadaNya.Di tengah rutinitas menjalankan aktivitas ibadah, bisa jadi tidak semua muslim paham makna ibadah itu sendiri. Padahal...
Tauhid adalah prioritas utama yang perlu di pelajari dan diamalkan. Kebutuhan kita untuk mengerti tentang tauhid harus dibarengi pula dengan mengenal manakah jalan-jalan kesyirikan. Sebab, dengan mengetahui lawan dari sesuatu maka kita dapat mengetahui sesuatu tersebut. Kita dapat memahami tentang tauhid jika kita paham tentang syirik. Maka tujuan kita untuk mengetahui syirik supaya kita tidak ter...
 Artikel ini sambungan dari Jawaban untuk membantah Quburiyyun (2)10. Syubhat Kesepuluh“Perkataan Bani Isra’il kepada Musa (Buatkanlah sesembahan bagi kami seperti sesembahan mereka!) dan perkataan sebagian sahabat kepada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘Buatkanlah Dzata Anwath bagi kami sebagaimana yang mereka miliki’, tidak membuat sahabat dan Bani Isra’il dikafirkan.”Jawaban:S...
Dengan Menyebut nama Allah, Segala puji bagi Allah Robbul ‘Alamiin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Amma ba’du.Ketahuilah! Semoga Allah merahmati kita semua bahwa jalan menuju ridho Allah memiliki musuh-musuh yang pandai bersilat lidah, berilmu dan memiliki argumen. Oleh karena itu kita wajib mempelajari agama Allah yang bisa menja...
Sebagai musuh yang nyata setan sebagai musuh utama anak Adam tidak akan henti-hentinya mendakwahkan kesesatan dan menjauhkan manusia dari jalan Alloh sejauh-jauhnya. Alloh berfirman yang artinya, “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyal...
Dakwah tentang tauhid adalah keharusan dan merupakan sesuatu yang utama. Dari Zaman Rasulullah hingga hari ini. Sungguh aneh bin ajaib kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa pada saat ini dakwah yang menyerukan kepada tauhid dan mengingatkan pada syirik adalah sudah tidak relevan. Sebab di zaman yang modern seperti ini sudah banyak orang yang mempercayai adanya Tuhan dan sangat jarang ditem...
Praktisi supranatural  menerawang,  ambruknya jembatan anu  atau jembatan Mahakam II, dikarenakan, saat dibangun tak ada tumbal kepala kerbau. "Kalaupun dibangun lagi, tanpa tumbal kepala kerbau, pastilah akan ambruk lagi. Kepala kerbau, harus jadi tumbal bagi jembatan Tenggarong, sekaligus sebagai spirit," katanya.Cobalah lihat perkataan paranormal, alias dukun, yang jauh dari agama. Bagaimana Is...
Seseorang tiba-tiba berteriak-teriak sendiri atau kehilangan kesadaran , Biasanya kesurupan terjadi pada orang-orang yang jauh dari ketaatan, jauh dari mengingat Allah, sehingga jin jahat datang menghampiri dan merasuk ke dalam tubuhnya. Namun benarkah jin bisa merasuk ke dalam tubuh seseorang? Ataukah itu hanya penyakit biasa atau karena gangguan kejiwaan?Syaikhuna –guru kami- Dr. Sholeh bin Fa...
Berdagang tanpa perlu penglaris harus diyakini reski ada di tangan Alloh SWTSebuah dagelan, saat sahabat saya menceritakan bahwa ketika dia di pasar tuk membeli beberapa bahan baku buat mie xxx, ada pedagang yang bertanya tentang apa sih jimat penglarisan mie xxx sehingga laris terus dan cepat sekali maju usahanya. Pedagang tersebut percaya kalau usaha bisa laris kalau jimat penglarisannya itu bag...
Syaikh Sholih ibnu Fauzan al FauzanAllah telah menciptakan makhluq untuk menyembahNya dan Dia telah mempersiapkan rizqi bagi makhluqNya yang dapat membantu dalam beribadah kepadaNya.Allah ta’ala berfirman (yang artinya):"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka...
Segala puji hanya milik Allah ‘Azza wa Jalla. Hanya kepadaNya kita memuji, meminta tolong, memohon ampunan, bertaubat dan memohon perlindungan atas kejelekan-kejelekan diri dan amal-amal yang buruk. Barangsiapa yang diberi Allah petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesesatkannya dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberikannya hidayah taufik. Aku bersaksi bahwasanya t...
© 2015 - blog-indonesia.com