Dongeng boso Jowo
21 Sep 2008, 16:33 | ...
Wohing kesabaran Alon-alon Kramayudha ngadeg saka lincake tumuju plataran omah. Karo nyawang ndhuwur neng langit dheweke nyumurepi menawa wengi iku pancen rada beda karo padatan. Desane, Mardikareja, pancen katon reja kanthi anane umbul-umbul.
Visit blog to read more >
© 2014 - blog-indonesia.com