Bei Jing Huan Ying Ni
23 Apr 2008, 10:33 | Lirik Lagu Mandarin
Běijīng Huānyíng Nǐ 北京欢迎你Beijing 2008 Olympic Games Theme Song[Chen Tian Jia / Chén Tiān Jiā] yíngjiē lìng yī gè chénxī dàilái quánxīn kōngqì[陈天佳]迎接另一个晨曦 带来全新空气[Liu Huan / Liú Huān] qìxī g...
Visit blog to read more >
© 2014 - blog-indonesia.com