Jay Chou - Tian Tian De
21 Dec 2007, 10:41 | Lirik Lagu Mandarin
Jay Chou (Zhōu Jié Lún) 周杰伦 - Tián Tián de 甜甜的 -----REFF1----- wǒ qīngqīng de cháng yīkǒu nǐ shuō de ài wǒ 我轻轻的尝一口你说的爱我 hái zài huíwèi nǐ gěi guò de wēnróu 还在回味你给过的温柔 wǒ qī...
Visit blog to read more >
© 2014 - blog-indonesia.com