Isim Fa’il, Isim Maf’ul dan Sifat Musyabbahah » Alfiyah Bait 457-462 575
25 Jan 2012, 10:08 | Belajar Ilmu Nahwu Shorof Tata Bahasa Arab Online
Berikut adalah Wazan-Wazan Isim Fa'il dan Sifat Mushabbahah: 1. Fi'il berwazan FA'ALA maka Isim Fa'ilnya ikut wazan FAA'ILUN, baik Muta'addi atau Lazim. 2. Fi'il berwazan FA'ILA maka Isim Fa'ilnya a. ikut wazan FAA'ILUN apabila Muta'addi. b. Juga ikut wazan FAA'ILUN apabila Lazim tapi jarang. d. apabila Lazim paling banyak ikut wazan: 1. FA'ILUN (lk) FA'ILATUN (pr). biasanya menunjukkan tentang makna penyakit-penyakit jasmani atau tabiat atau sifat-sifat batin semisal kebahagiaan, kesedihan, keb...
Visit blog to read more >
© 2014 - blog-indonesia.com